Wszystkie miejscowości zmień
miejscowość:

Wpisz kilka liter, aby znaleźć miejscowość.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA 2013

Miło nam poinformować, iż po raz trzeci portal ewarto.com ma zaszczyt być patronem medialnym tego wydarzenia. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA odbędzie się w dniach 11 – 27 października 2013 r. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.
Do rzadkości należą w Polsce wydarzenia z obszaru sztuki współczesnej, prezentujące
i promujące aktualne trendy w sztuce, a dotyczące teatrów tańca współczesnego i sceny baletowej.
Za sprawą Centrum Sztuki Mościce, tej jesieni, po raz trzeci na tanecznej mapie Polski zagości Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA. Dotychczasowe dwie edycje, ich bogactwo programowe oraz różnorodność prezentacji dowiodły nie tylko otwartości sceny na nurty
i prądy sztuki tańca, ale także wskazały na duże zapotrzebowania odbiorców na prezentację ambitnej sztuki i potrzebę kontaktu z profesjonalną sztuką taneczną i baletową.


IDEA I INSPIRACJA

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w dobie migracji kulturowej, rosnących napięć w wielokulturowych społeczeństwach, które prowadzą często do społecznych i osobistych dramatów, będzie miejscem dialogu i próbą zrozumienia tożsamości i wrażliwości artystycznej, determinowanej doświadczeniami artystów żyjących w różnych kulturach, a połączonych wspólnym mianownikiem pasji i miłości do tworzenia teatru tańca.

Głównym programem Festiwalu będą spektakle 8 teatrów z różnych stron świata, jako wielokulturowe spotkanie i konfrontacja technik tanecznych, "charakteru narodowego", warsztatu i wyobraźni artystycznej.

Artyści mieszkający w danym kraju, a więc osadzeni w tamtejszej kulturze, obyczajowości, historii
i religijności, mówią i opisują świat w odmienny sposób. Jednakże mówią językiem tanecznym, który nie potrzebuje słów. III edycja Festiwalu stawia pytanie, jak na technikę wpływa ich tożsamość kulturowa? Poszukiwanie tej odpowiedzi wprowadzać będzie publiczność na coraz wyższy poziom kompetencji kulturalnych i edukacji tanecznej, jak również sprzyjać będzie wymianie doświadczenia między tancerzami, choreografami i reżyserami z Polski i z zagranicy.

Festiwal jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

Partnerem Festiwalu jest Teatr Ingun Bjørnsgaard Prosjekt (Norwegia)

więcej informacji na oficjalnej stronie projektu http://www.scenaotwarta.pl/