Wszystkie miejscowości zmień
miejscowość:

Wpisz kilka liter, aby znaleźć miejscowość.

MHK i Instytut Historii UJ uruchamiają podyplomowe studia doskonalące „Dziedzictwo kulturowe Krakowa”

Już po raz trzeci MHK i Instytut Historii UJ uruchamiają podyplomowe studia doskonalące „Dziedzictwo kulturowe Krakowa”. Nabór na nowy rok akademicki trwa do 30 września 2013. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2013 i potrwają do września 2014.
Podyplomowe studia „Dziedzictwo kulturowe Krakowa” są nową propozycją studiów interdyscyplinarnych, podczas których zostaną przedstawione dzieje, dziedzictwo kulturowe oraz współczesne problemy Krakowa na tle regionu i państwa.
Propozycja adresowana jest do absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów, w szczególności do: nauczycieli, przewodników turystycznych, muzealników, bibliotekarzy, pracowników instytucji kulturalnych, urzędników administracji samorządowej, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o dawnym i współczesnym Krakowie.

Liczba semestrów: 2, liczba godzin: 200
Termin składania dokumentów do 30.09.2013 r.

Informacje udzielane są w Instytucie Historii UJ, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków
tel. (12) 663-12-42, (12) 663-12-43
e-mail: renata@historia.uj.edu.pl
http://www.historia.uj.edu.pl