Wszystkie miejscowości zmień
miejscowość:

Wpisz kilka liter, aby znaleźć miejscowość.

Ogródek dźwiękowy w Parku Staromiejskim na Bałutach

Mamy zaszczyt poinformować, iż portal ewarto.com obejmuje patronat medialny nad nowym projektem edukacyjnym, realizowanym w 2013 roku przez Muzeum Miasta Łodzi.
Jednym z pierwszych wydarzeń będzie piknik dźwiękowy z okazji Dnia Dziecka zorganizowany w Parku Staromiejskim w ramach Tygodnia Akademii Orange. Serdecznie zapraszamy do udziału w pikniku oraz śledzenia informacji nt. pozostałych warsztatów i spotkań. Szczegóły wkrótce!
Przedsięwzięcie zakłada stworzenie nieszablonowego narzędzia edukacji kulturalnej - ogródka dźwiękowego - wraz z metodyką pracy z obiektem dla nauczycieli, zbudowanego metodą upcyclingu (wykorzystanie starych, nikomu już niepotrzebnych materiałów pozyskanych m.in. ze złomowisk i w artystyczny sposób połączenie ich ze sobą). Ogródek będący efektem przeprowadzonych z  młodzieżą warsztatów muzyczno-plastyczno-ekologicznych zaistnieje w Parku Staromiejskim na Bałutach, stając się stałym komponentem małej architektury parkowej.

W ramach projektu odbędą się liczne warsztaty dla różnych grup:

Warsztaty twórczości dla studentów Akademii Muzycznej w  Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna
Warsztaty muzyczno-plastyczno-ekologiczne dla zorganizowanych grup szkolnych z Łodzi, odbywające się w Muzeum Miasta Łodzi
Warsztaty muzyczno-plastyczno-ekologiczne w szkołach
Warsztaty radiowe podczas których powstaną dzwonki do telefonów wykorzystujące dźwięki wydawane przez powstały Ogródek dźwiękowy
Piknik dźwiękowy z okazji Dnia Dziecka zorganizowany w Parku Staromiejskim w ramach Tygodnia Akademii Orange.
Celem warsztatów artystycznych jest przygotowanie dzieci do odbioru różnych rodzajów muzyki oraz kształtowanie w nich umiejętności rozumienia i odczytywania kodów kulturowych, szczególnie w odniesieniu do muzycznych zjawisk, m.in. poprzez zachęcenie do muzykowania opartego na improwizacji kształtowaniu wrażliwości artystycznej w oparciu o ekspresyjne doświadczanie świata i nawiązywanie twórczego dialogu z kulturą współczesną.
Duży nacisk zostanie również położony na promowaniu wśród dzieci postawy proekologicznej i antykonsumpcyjnej (upcycling) oraz przygotowanie ich do świadomego udziału w życiu społecznym i kulturalnym
Najważniejszą ideą tego projektu jest stworzenie sytuacji bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez próby muzykowania, jak również w przystępny sposób przybliżenie uczestnikom zagadnienia muzyki współczesnej. Ma to ułatwić zrozumienie przejawów muzycznej aktywności, zachęcić do ich poznawania, inspirować i sugerować muzyczne wybory. Aspekt dydaktyczny będzie położony także na kreowanie wyobraźni, działania projektowe i plastyczne.

Wartością projektu jest także ożywienie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie narzędzia łączącego w atrakcyjny sposób rekreację parkową z edukacją kulturalną i artystyczną (art-eko-system). Wypracowane przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi scenariusze zajęć lekcyjnych wykorzystujących możliwości nowego narzędzia edukacyjnego wraz metodyką pracy opartą na nowoczesnych formach rozwijania percepcji muzycznej, zostaną zaprezentowane nauczycielom i udostępnione na bezpłatnej licencji Creative Common do wykorzystywania w codziennej pracy dydaktycznej.

Zajęcia w Ogródku dźwiękowym znajdą się również w stałej ofercie zajęć edukacyjnych Muzeum Miasta Łodzi.

Zapraszamy także na stronę organizatora: http://www.muzeum-lodz.pl/pl/edukacja/muzeum-miasta-odzi-siedziba-gowna/projekty-edukacyjne/323-ogrodek-dwikowy-w-parku-staromiejskim