Wszystkie miejscowości zmień
miejscowość:

Wpisz kilka liter, aby znaleźć miejscowość.

Regionalny konkurs plastyczny „Moje miejsce za 100 lat”

Teatr Groteska zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat z terenu całego województwa małopolskiego do udziału w niezwykłym konkursie plastycznym, który odbędzie się w ramach 13. Małopolskiej Parady Smoków 2013. Nowa tradycja.
Wyobraźcie sobie najbardziej kolorowe smoki, które zamieszkają w Waszych miejscowościach (miastach, wsiach, miasteczkach) za 100 lat i narysujcie je w otoczeniu krajobrazów, budowli, zabytków, ciekawych elementów kultury charakterystycznych dla Waszych miejsc zamieszkania.

Stwórzcie smoki otoczone futurystycznymi palmami wielkanocnymi, wypasające podhalańskie owce na pastwiskach przyszłości, zbierające jabłka w małopolskich sadach. Wymyślcie smoki zamieszkujące kopalnie soli w XXII wieku, pływające w wyobrażonej w przyszłości Wiśle, smoki wypiekające nowoczesne krakowskie obwarzanki...

Oczekujemy najbardziej kreatywnych i szalonych pomysłów!

Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonimy zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych, a na podstawie jednego ze smoczych wizerunków zostanie stworzona Figura ogromnego latającego smoka, który weźmie udział w Wielkim Widowisku na Wiśle 1 czerwca o godz. 22.00!

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych www.paradasmokow.pl i www.groteska.pl oraz na specjalnie przygotowanej wystawie!

WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat z Małopolski.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Teatru Groteska do dnia 30 kwietnia 2013r. (osobiście lub przesłać pocztą)
3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie nie większym niż A3.
4. Prace konkursowe muszą zawierać elementy charakterystyczne dla danego regionu województwa oraz wizerunek smoka.
5. Prace konkursowe należy opatrzyć metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika konkursu, tytuł pracy, nazwę miejscowości, z której pochodzi przedstawiony smok, imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu, dane teleadresowe opiekuna uczestnika konkursu
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją szczegółowego regulaminu, którego treść znajduje się na stronie http://www.groteska.pl oraz w Teatrze Groteska.

Dodatkowe informacje:
Anna Tarnowska – Dział Marketingu (tel. 12 633 48 22 wew. 239; e-mail: a.tarnowska@groteska.pl)